ورود به سامانه بر خط(online)

نام کاربری:
کلمه عبور:
نقش کاربری :
تصویر امنیتی را وارد نمایید:

دریافت نسخه غیر بر خط (offline)

شناسنامه خدمات


⏺ نام خدمت: سامانه دریافت و پردازش اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011620100
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ محدوده کاربرد: برون سازمانی - درون سازمانی
⏺ مکان ارائه خدمت: ادارات مالیاتی - فقط شبکه اینترنت
⏺ نوع ارتباط با سازمان: روی وب و بخشی از فرایند آفلاین
⏺ هزینه خدمات: رایگان

نظر سنجی


فرم نظر سنجی

امکانات سامانه

 • ثبت گزارش خرید
 • ثبت گزارش فروش
 • ثبت اطلاعات پرداخت قراردادها
 • ثبت گزارش دریافت قراردادها
 • ثبت گزارش امتناع برای پیش از سال1395
 • ثبت گزارش عرضه به مصرف کننده نهایی برای سال 1395
 • ثبت گزارش واردات
 • ثبت گزارش صادرات
 • ثبت گزارش حق العملکاری و مدیریت پیمان
 • ثبت گزارش اجاره
 • ثبت گزارش پیش فروش
 • امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات به صورت بر خط و غیر برخط
آخرین خبرها
اطلاعیه

قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتی خریدار محصولات از شرکت های پتروشیمی و پالایشگا هها

 
به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، خریداران کلیه محصولات از شرکت های پتروشیمی و پالایشگاه ها می بایست حد اکثر تا ساعت23 روز دوشنبه مورخ 15/05/1397 نسبت تعیین وضعیت "تأیید" صورتحساب های فروش شرکتهای مذکور در سامانه ثامن اقدام نمایند.  1397/05/13 ادامه خبر ...
 
قابل توجه مؤدیان مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی ( موضوع اجرای آیین¬نامه تبصره ( 3 ) ماده ( 169 ) قانون مالیات¬های مستقیم )

اطلاعیه

 
« ارسال اطلاعات صرفاً در موارد معامله واقعی انجام شده با مبلغ واقعی می بایست صورت گیرد و قید مبالغ صفر و مشابه به دلیل عدم معامله فاقد وجاهت می باشد. »  1397/04/31 ادامه خبر ...
 
قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

مهلت ارسال اطلاعات در سامانه صورت معاملات فصلی از سال 1396 به بعد

 
مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 مهلت ارسال اطلاعات در سامانه صورت معاملات فصلی از سال 1396 به بعد، تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل می باشد.  1397/04/26 ادامه خبر ...
 
اعلام حدنصاب معاملات کوچک سال 1397

اعلام حدنصاب معاملات کوچک سال 1397

 
طبق مصوبه شماره 18039/ت55344 ه مورخ 22/02/1397، نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون(250000000) ریال می باشد که ماخذ مذکور می تواند در هنگام انجام تکالیف مقرر در آیین نامه اجرایی تبصره3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 به شماره 46378/3949/200 مورخ 18/03/1395 مد نظر قرار گیرد.  1397/02/20 ادامه خبر ...
 
قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

اطلاعیه در خصوص امکان ارسال صورت معاملات فصلی سال 1396 تا پایان اردیبهشت ماه 1397

 
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امورمالیاتی کشور ازامکان ارسال اطلاعات فهرست معاملات مربوط به تمامی فصول سال 1396 تا پایان اردیبهشت ماه سال 1397 خبر داد و تصریح کرد آن دسته از مودیان محترم مشمول ماده 169 ق.م.م مصوب 1394 که اطلاعات معاملات فصلی خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی ttms.tax.gov.ir ارسال نمایند جرایم مقرر قانونی آنان قابل بخشش می باشد.


معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشورتصریح کرد از آنجاییکه موکول کردن ارسال اطلاعات به روزهای پایانی مهلت قانونی با توجه به حجم زیاد اطلاعات واصله ممکن است موجب بروز مشکلات شود، لذا درخواست میشودمودیان محترم مالیاتی، ارسال صورت معاملات فصلی خود را به روزهای پایانی موکول نکرده و دراسرع وقت و بر اساس ترتیبات یاد شده نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند.
 1397/02/16 ادامه خبر ...
 
قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

اطلاعیه در خصوص مهلت ارسال فهرست معاملات فصل زمستان 1396

 
با توجه به مفاد بخشنامه شماره 117/96/200 مورخ 1396/8/23 در خصوص تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصول بهار، تابستان، پاییز 1396 تا نیمه اردیبهشت ماه 1397(15/02/1397)، مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصل زمستان در مهلت مقرر مربوطه(15/2/1397) می باشد.  1397/01/20 ادامه خبر ...
 
قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

اطلاعیه در خصوص ورود اطلاعات سال 1396

 
وفق مفاد اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) ق.م.م مصوب 31/04/1394 به شماره 90810 مورخ 11/05/1396 که به تصویب مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به منظور تسهیل در ارسال فهرست معاملات، تغییراتی به شرح مندرج در اصلاحی فوق در سامانه مربوط ¬وجود آمده است. براساس تغییرات به¬عمل آمده برخی از گزارش¬ها و اقلام اطلاعاتی قابلیت بروز رسانی و بهره¬برداری وفق تغییرات فوق را نداشته، لذا مستدعی است مؤدیان محترم مالیاتی با توجه به تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات تا پانزدهم اردیبهشت سال 1397 به منظور انجام دقیق و کامل تکالیف قانونی اقدامات مورد نیاز در خصوص ارسال فهرست معاملات به شرح ذیل به¬عمل آورند:
1- اطلاعات ارسالی حق العملکاری، قراردادها و اجاره مربوط به شش ماه اول سال 1396 با توجه به عدم تطابق با ساختار جدید مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور، قابلیت بروز رسانی نداشته و کلیه مؤدیان محترم مالیاتی می¬بایست اطلاعاتی را که از طریق گزارش¬های مذکور ارسال نموده¬اند، مجدداً در جداول سامانه درج و ارسال نمایند.
2- با توجه به حذف کلی سرفصل گزارش های حمل و نقل بار، حمل و نقل مسافر و بیمه، می¬بایست اطلاعات مربوط به مؤدیان اصلی طرف معامله خود را از طریق گزارش¬های خرید و فروش و مطابق با ساختار مذکور مجدداً درج و ارسال نمایند.
3- تمامی اطلاعات ارسالی در گزارش¬های صادرات و واردات مربوط به سال 1396 تبدیل به ثبت اولیه شده است که علت آن اضافه شدن دو قلم اطلاعاتی (فیلد) شامل مبلغ مطابق دفاتر و مبلغ مطابق پروانه در بخش صادرات و واردات می¬باشد و مبالغ اعلام شده در گزارش¬های ارسالی به صورت پیش¬فرض در قلم اطلاعاتی (فیلد) "مبلغ مطابق دفاتر" در جداول نسخه بروز رسانی شده قرار گرفته است. لذا ضروری است مؤدیان گرامی نسبت به بررسی، اصلاح و تکمیل اطلاعات مبالغ مذکور حسب مورد اقدام و ثبت نهایی را انجام دهند.
لازم به ذکر است گزارش های ارسالی مربوط به صادرات برگشتی و یا واردات برگشتی در نسخه بروز¬رسانی شده حذف شده و در صورت وجود چنین اطلاعاتی ضروری است نسبت به ارسال مجدد در جدول مربوطه اقدام شود. بدیهی است اطلاعات صادرات برگشتی در گزارش واردات و اطلاعات واردات برگشتی در گزارش صادرات ارسال و موضوع برگشتی نیز در فیلد توضیحات بایستی وارد شود.
 1396/10/09 ادامه خبر ...
 
قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

اطلاعیه در خصوص تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات سال 1396

 
بر اساس پیشنهاد شماره 12926/200 مورخ 13/08/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم اقتصادی و دارایی هامش نامه پیشنهاد، در اجرای اختیارات تبصره 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1396 تا نیمه اردیبهشت ماه سال 1397 (15/02/1397) تمدید می می شود.
(بخشنامه شماره 200/96/116 مورخ 20/08/1396)
سید کامل تقوی نژاد
رییس سازمان امور مالیاتی کشور
 1396/08/15 ادامه خبر ...
 
قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات فصل بهار سال 1396

 
با توجه به موافقت مقام عالی وزارت امور اقتصاد و دارایی به استناد تبصره 3 ماده 10 آیین نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، مهلت ارسال فهرست معاملات بهار 1396 تا پایان مهلت ارسال اطلاعات فصل تابستان (15 آبان 1396) تمدید شد.
تغییرات کلیدی :
مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (8) آیین نامه شماره 230761 مورخ 4/12/1394 و اصلاحی شماره 50967/م مورخ 12/2/1396 ماده (95) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می نمایند، می توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب ها را به صورت مجموع ارسال نمایند.
در خصوص معاملاتی که (اعم ازخریدیا فروش کالا یا خدمت) تا میزان 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات می باشند، مشمولین ماده (9) می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.
 1396/05/11 ادامه خبر ...
 
قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات فصل سال 1396

 
نسخه ی جدید سامانه صورت معاملات فصلی(بر خط و غیر بر خط) با قابلیت ثبت اطلاعات مربوط به سال 1396 عملیاتی گردیده است.
مهلت ارائه اولین صورت معاملات مربوط به فصل بهار، مطابق ساختارهای جدید تا تاریخ 1396/05/15 می باشد. ساختار اطلاعاتی جداول روی سامانه صورت معاملات فصلی به نشانی TTMS.TAX.GOV.IR قرار داده شده است. همچنین جهت اطلاعات تکمیلی تر در خصوص تغییرات، به بخش پرسش و پاسخ های متدوال سامانه صورت معاملات فصلی مراجعه فرمایید

 1396/03/13 ادامه خبر ...
 
اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات فصل زمستان سال 1395

مهلت ارسال گزارش فصل زمستان سال 1395

 

"نحوه و مهلت ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص موضوع این آیین نامه برای کلیه فصول سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل های قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشد".
لذا مهلت ارسال اطلاعات فصل زمستان سال 1395 تا پایان فروردین سال 1396 می باشد.

 1396/01/21 ادامه خبر ...
 
بخشنامه در خصوص تمدید مهلت ارائه صورت معاملات فصلی پاییز 1395

بخشنامه ی شماره 86/95/200 مورخ 1395/11/13

 
بر اساس پیشنهاد شماره 17710/200 مورخ 1395/11/04سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 213355 مورخ1395/11/11، قسمت اخیر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به شرح ذیل اصلاح می گردد :
"نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص موضوع این آیین نامه برای کلیه فصول سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل های قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود."
همچنین در اجرای تبصره (3) ماده (10) آیین نامه موصوف مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل پاییز سال 1395 تا پایان فروردین سال 1396 تمدید می گردد.
"سید کامل تقوی نژاد/رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور"
 1395/11/14 ادامه خبر ...
 
قابل توجه مودیان محترم گرامی مشمول ارائه صورت معاملات فصلی

اطلاعیه تمدید مهلت ارسال اطلاعات فصل پاییز سال 1395

 
بر اساس بخشنامه شماره ی 200/95/86 مورخ 1395/11/13 سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت ارسال فهرست صورت معاملات فصل پاییز تا پایان فروردین 1396 تمدید گردید.
 1395/11/13 ادامه خبر ...